SPN lanserer Procassonet – et komplett, skybasert system for innfordring og egeninkasso i kommunale virksomheter. Løsningen er er tilpasset til små og mellomstore kommuner som har innfordring som en del av regnskapsavdelingen.

Procassonet er et moderne og fleksibelt innfordringssystem som effektiv sikrer kommunens inntekter. Løsningen leveres med alle nødvendige brevmaler og arbeidsflyter tilpasset kommunens krav. Procassonet bygger på markedslederen Procassso og er tilpasset for bruk hos små og mellomstore kommuner.

Kommunen betaler en fast pris pr. måned uavhengig av antall tiltak. Procassonet er skybasert og det er ikke nødvendig med egen server.

Systemet har stor kapasitet, støtte for motregning mot SOFIE, eksternt brevproduksjon og kommunikasjon via SvarUT.

» Komplett system klart til bruk
» Fast pris pr måned, ingen ekstra kostnad pr tiltak
» Skybasert, ingen investering
» Integrert med Visma eller manuell oppdatering

Procassonet inneholder dokumentregister for kommunal innfordring og har forhåndsdefinerte unnfordringsprosesser.

Du slipper å tenke på oppdatering av gebyr- og rentesatser – det sørger vi for sentralt.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Logo SPN - SystemPartner Norge - produsent og leverandør av Predator Procasso Procassonet Inkassonet og PredatorCMSSPN er et norsk programvarehus som holder til i Sandefjord. Vi har siden 1994 sørget for at bedrifter i Norge og en rekke land i Europa får inn sine tilgodehavender ved å gi dem kraftige it-løsninger for innfordring, egeninkasso og tredjeparts inkasso. Over 100 norske kommuner står på vår kundeliste. Gjennom våre samarbeidspartnere og grensesnitt får du komplett samhandling med informasjonsleverandører, print/digitale kanaler og elektronisk samhandling med relevante offentlige etater. Vår programvare videreutvikles i samarbeid med Finanstilsynet. I vår løsning kan du selv være proaktiv og kjøre de kontrollene som Finanstilsynet vil gjøre ved et tilsyn. Dette gir deg trygghet for at ditt foretak drives i samsvar med Finanstilsynets forventninger.